Nadoknađuje izgubljene i oštećene zube izradom kruna, bezmetalnih kruna, mostova i proteza.