Dr Vladimir Šeb

CENOVNIK
Stomatološki pregled: besplatno

Bolesti zuba
Amalgamski ispun jednopovršinski (crna plomba) 1600 din
Amalgamski ispun dvopovršinski (crna plomba) 1800 din
Amalgamski ispun tropovršinski (crna plomba) 2000 din
Kompozitni ispun V klasa 1000 din
Kompozitni ispun jednopovršinski (bela plomba) 1800 din
Kompozitni ispun dvopovršinski (bela plomba) 2000 din
Kompozitni ispun tropovršinski (bela plomba) 2200 din
Indirektno prekrivanje pulpe 500 din
Direktno prekrivanje pulpe 1000 din
Endodontsko lecenje zuba po seansi 1000 din
Punjenje zuba po kanalu 800 din
Lečenje gangrene po seansi 800 din
Postavljanje sredstva za devitalizaciju pulpe 500 din
Nadogradnja zuba sa kočićem (jedan komad) 2000 din
Uklanjanje kanalnog punjenja (revizija punjenja) 1000 din + endo
Inlej kompoznitni 9600 din
Inlej keramicki 9600 din
Stavljanje leka 500 din

Parodontologija
Uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba 1800 din
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba 1000 din
Obrada parodontalnog dzepa po zubu 1000 din
Obrada parodontalnih džepova po kvadrantu 3000 din
Obrada parodontalnih dzepova po vilici 5000 din

Protetika
Imedijatna proteza (cena po protezi) 18000 din
Parcijalna akrilatna proteza (cena po protezi) 18000 din
Totalna proteza (cena po protezi) 18000 din
Parcijalna skeletirana proteza (cena po protezi) 44400 din
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima (cena po protezi) 50400 din + kopča
Direktno podlaganje proteze 1500 din
Indirektno podlaganje proteze 6000 din
Reparatura proteze 2500 din
Privremena krunica 1200 din
Privremena krunica izradjena u laboratoriji 2400 din
Skidanje krunice, mosta, po krunici 500 din
Metalo-keramička kruna 9600 din
Bezmetalna keramička kruna 24000 din
Livena nadogradnja 4800 din
Fiberglas nadogradnja 4500 din
Splint 6000 din

Oralna hirurgija
Rutinsko vadjenje zuba 1500 din
Komplikovano vadjenje zuba 2500 din
Terapija alveolita po seansi 500 din
Apikotomija po dogovoru
Vađenje impaktiranih zuba po dogovoru
Izrada svih vrsta implantata po dogovoru

Ortopedija vilica
Izrada svih vrsta mobilnih ortopedskih aparata po dogovoru
Izrada fiksnih ortopedskih aparata svih vrsta po dogovoru

Decija stomatologija
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 500 din
Fluorizacija zuba 1000 din
Zalivanje fisura 1000 din
Ekstrakcija mlečnog zuba sa anestezijom 1000 din
Glas-jonomer ispuni 1500 din

Estetska stomatologija
Beljenje pojedinacnih zuba 3600 din
Izbeljivanje u ordinaciji 9600 din
Izbeljivanje sa splintom 14400 din
Stavljanje cirkona na zub 2000 din
Faseta keramicka 19200 din
Faseta indirektna kompozitna 14400 din
Faseta direktna kompozitna 6000 din
Izrada faseta (vinira) po dogovoru

Hijaluronski fileri
Hijaluronski fileri do 1ml 22000 din